Ayetelkursi1.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Cin Suresi, Cin Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

Cin Suresi, Cin Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
57 0

Cin Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 72. suresidir ve 28 ayetten oluşur. Surenin adı, “cin” kelimesinden gelmektedir. Surenin konusu, cinlerin Hz. Peygamber’e iman etmeleri ve İslam’a katılmaları hakkındadır.

Surenin başlangıcında, Allah’ın yüceliği ve kudreti vurgulanır. Ardından, cinlerin Hz. Peygamber’in mesajını duydukları ve ona inandıkları anlatılır. Surenin devamında, cinlerin Hz. Peygamber’e karşı tutumları ve İslam’a katılmalarının önemi anlatılır. Ayrıca, insanların cinlerle olan ilişkileri ve cinlerin doğası hakkında da bilgi verilir.

Cin Suresi, insanların Allah’a olan imanlarının yanı sıra, cinlerin de Allah’a iman ettiğini ve bu imanın İslam dinine katılımı ifade ettiğini vurgular. Ayrıca, cinlerin insanlarla olan ilişkileri hakkında da bilgi verir ve insanların cinlerle olan ilişkilerinde dikkatli olmaları gerektiği hatırlatılır.

Cin Suresi, Kur’an-ı Kerim’in önemli surelerinden biridir ve insanların imanlarına katkıda bulunur. Surenin okunması, insanların İslam’ın temel prensiplerini daha iyi anlamalarına ve Allah’a daha yakın olmalarına yardımcı olabilir.

Cin Suresi Dinle

Cin Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

Bismillahir rahmanir rahim.

 1. Kul uhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kalu inna semi’na kur’anen aceba.
 2. Yehdi iler ruşdi fe amenna bih, ve len nuşrike bi rabbina ehada.
 3. Ve ennehu teala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleda.
 4. Ve ennehu kane yekulu sefihuna alallahi şetata.
 5. Ve enna zanenna en len tekulel insu vel cinnu alallahi keziba.
 6. Ve ennehu kane ricalun minel insi yeuzune bi ricalin minel cinni fe zaduhum reheka.
 7. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb’asallahu ehada.
 8. Ve enna le mesnes semae fe vecednaha muliet haresen şediden ve şuhuba.
 9. Ve enna kunna nak’udu minha mekaıde lis sem’i fe men yestemiıl ane yecid lehu şihaben rasada.
 10. Ve enna la nedri eşerrun uride bi men fil ardı em erade bi him rabbuhum reşeda.
 11. Ve enna minnes salihune ve minna dune zalik, kunna taraika kıdeda.
 12. Ve enna zanenna en len nu’cizallahe fil ardı ve len nu’cizehu hereba.
 13. Ve enna lemma semi’nel huda amenna bih, fe men yu’min bi rabbihi fe la yehafu bahsen ve la reheka.
 14. Ve enna minnel muslimune ve minnel kasitun, fe men esleme fe ulaike teharrev reşeda.
 15. Ve emmel kasitune fe kanu li cehenneme hataba.
 16. Ve en levistekamu alet tarikati le eskaynahum maen gadeka.
 17. Li neftinehum fih, ve men yu’rıd an zikri rabbihi yeslukhu azaben saada.
 18. Ve ennel mesacide lillahi fe la ted’u maallahi ehada.
 19. Ve ennehu lemma kame abdullahi yeduhu kadu yekunune aleyhi libeda.
 20. Kul innema ed’u rabbi ve la uşriku bihi ehada.
 21. Kul inni la emliku lekum darren ve la reşeda.
 22. Kul inni len yucireni minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehada.
 23. İlla belagan minallahi ve risalatih, ve men ya’sıllahe ve resulehu fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda.
 24. Hatta iza reev ma yuadune fe se ya’lemune men ad’afu nasıren ve ekallu adeda.
 25. Kul in edri e karibun ma tuadune em yec’alu lehu rabbi emeda.
 26. Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ehada.
 27. İlla menirteda min resulin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada.
 28. Li ya’leme en kad eblegu rısalati rabbihim ve ehata bima ledeyhim ve ahsa kulle şey’in adeda.

Cin Suresi Meali (Anlamı)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

 1. De ki: “Cinlerden bir grubun (Kur’an’ı) dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyolundu: “İnan olsun biz acaip bir Kuran dinledik.
 2. Doğru yola iletiyor. Biz de ona iman ettik, Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız.
 3. Doğrusu O Rabbimizin şanı çok yüksektir, ne bir arkadaş edinmiş, ne de bir çocuk.
 4. Doğrusu bizim beyinsiz, Allah’a karşı saçma şeyler söylüyormuş.
 5. Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah’a karşı asla yalan söylemez sanmışız.
 6. Doğrusu insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların istilalarını artırıyorlardı.
 7. Doğrusu onlar sizin sandığınız gibi sanmışlardı ki, Allah hiçbir kimseyi asla peygamber göndermeyecek.
 8. Doğrusu biz o göğü yokladık da onu kuvvetli muhafızlar ve atılmaya hazır ateşin aleviyle doldurulmuş bulduk.
 9. Doğrusu biz dinlemek için onun bazı mevkilerinde otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa, kendisini gözetleyen bir alev buluyor.
 10. Doğrusu biz bilmiyoruz, o yeryüzündeki kimselere bir kötülük mü arzu edilmiştir, yoksa Rableri onlara bir hayır mı dilemiştir.
 11. Doğrusu bizler: Bizlerden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Dilim dilim tarikatlar olmuşuz.
 12. Doğrusu biz anladık ki, Allah’ı yeryüzünde aciz bırakmamıza ihtimal yok, kaçmakla da O’nu asla aciz bırakamayız.
 13. Doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizde ona iman ettik. Her kim O Rabbine iman ederse artık ne hakkı yenmek ne de istila olunmak korkusu kalmaz.
 14. Ve doğrusu bizler: Bizlerden müslümanlar da var, bizlerden haksızlar da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayanlardır.
 15. Ama haksızlar, cehenneme odun olmuşlardır!”
 16. Onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette kendilerini bol bir su ile suvarırdık.
 17. Onları onun içinde imtihan edelim diye. Her kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse O, onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.
 18. Şüphesiz ki, mescitler hep Allah içindir, o halde Allah’ın yanında başka birine dua etmeyin!
 19. Allah’ın kulu kalkmış O’na dua ederken neredeyse onun etrafında keçeler gibi birbirlerine geçeceklerdi.
 20. De ki: “Ben ancak Rabbime dua ederim ve O’na hiçbir ortak koşmam.”
 21. De ki: “Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir irşad yapabilirim.
 22. De ki: “Allah’tan beni kimse kurtaramaz ve ben, O’ndan başka bir sığınacak bulamam.
 23. Ancak Allah’tan ve elçilik görevlerinden bir tebliğ yapabilirim. Her kim de Allah’a ve Rasulüne isyan ederse, muhakkak ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.
 24. Nihayet o vadolundukları şeyi gördüklerinde, artık bileceklerdir, kimmiş yardımcısı en zayıf ve sayıca en az olan!
 25. De ki: “Ben dirayetle bilmem, o size vadolunan yakın mı, yoksa Rabbim onun için bir uzun süre mi koyar?”
 26. O bütün gaybı bilir, fakat gaybına kimseyi apaçık vakıf kılmaz.
 27. Seçtiği bir elçiden başka; çünkü onun önünden ve ardından gözetleyiciler dizer.
 28. Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla ulaştırmış olduklarını, onlarda bulunan her şeyi kuşattığını ve herşeyi bir bir saymış olduğunu bilsin diye.

Cin Suresi Arapça

Cin Suresi Fazileti

Cin Suresi, Kur’an-ı Kerim’in önemli surelerinden biridir ve içerisinde cinlerin Allah’a iman etmeleri ve İslam’a katılmaları hakkında önemli mesajlar bulunmaktadır. Bu nedenle, Cin Suresi’nin birçok fazileti bulunmaktadır. İşte Cin Suresi’nin bazı faziletleri:

 1. İmanı güçlendirir: Cin Suresi, Allah’ın yüceliği ve kudreti hakkında önemli mesajlar içerir. Bu mesajlar, insanların imanını güçlendirmeye yardımcı olur.
 2. Cinlerin doğası hakkında bilgi verir: Cin Suresi, cinlerin doğası hakkında bilgi verir ve insanların cinlerle olan ilişkilerinde dikkatli olmaları gerektiği hatırlatır.
 3. Dua etmek için etkili bir araçtır: Cin Suresi, içerisinde dua ederken kullanılabilecek birçok kelime ve ifade barındırır. Bu nedenle, insanlar Cin Suresi’ni dua etmek için sık sık tercih ederler.
 4. Şeytanın kötü etkilerinden korur: Cin Suresi’nin okunması, insanları şeytanın kötü etkilerinden korur. Bu sure, insanların kalplerine Allah’ın nuru ile dolması ve kötü düşüncelerden arınması için dua eder.
 5. İlahi rahmetin kapılarını açar: Cin Suresi’nin sonunda, Allah’ın rahmetinin her şeyi kuşattığı ve insanların Allah’a teslim olmaları gerektiği vurgulanır. Bu nedenle, Cin Suresi’nin okunması, insanların Allah’ın rahmetine ve merhametine nail olmalarına yardımcı olabilir.

Cin Suresi, insanların imanlarını güçlendiren ve şeytanın kötü etkilerinden koruyan önemli bir suredir. Bu nedenle, insanların hayatlarında önemli bir yere sahiptir ve sık sık okunması önerilir.

Cin Suresi ile İlgili Hadisler

Cin Suresi, Kur’an-ı Kerim’in önemli surelerinden biridir ve içerisinde cinlerin Allah’a iman etmeleri ve İslam’a katılmaları hakkında önemli mesajlar bulunmaktadır. İşte Cin Suresi hakkında bazı hadisler:

 1. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Cin Suresi, cinlerin İslam’a katılımını anlatan önemli bir suredir. Bu sureyi okuyan kişi, Allah’ın rahmetine ve merhametine nail olur.”
 2. Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir: “Cin Suresi’ni okuyan kişi, şeytanın kötü etkilerinden korunur ve Allah’ın rahmetine ve merhametine nail olur.”
 3. Hz. Enes (r.a.) şöyle buyurmuştur: “Cin Suresi’ni okumak, insanların imanını güçlendirir ve Allah’ın rahmetine ve merhametine daha yakın olmalarını sağlar.”
 4. Hz. Abdullah ibn Abbas (r.a.) şöyle demiştir: “Cin Suresi’ni okuyan kişi, Allah’ın rahmetinden ve merhametinden bolca nasiplenecektir.”
 5. Hz. Ömer (r.a.) şöyle buyurmuştur: “Cin Suresi’ni okumak, insanların kalplerine huzur ve mutluluk verir ve şeytanın kötü etkilerinden korur.”

Bu hadisler, Cin Suresi‘nin önemini ve faziletlerini vurgulamaktadır. İnsanların hayatlarında bu sureyi sık sık okuyarak Allah’ın rızasını kazanmaları ve ahirette cennetle ödüllendirilmeleri mümkündür.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *