Ayetelkursi1.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Cuma Suresi, Cuma Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

Cuma Suresi, Cuma Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
64 0

Cuma Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 62. suresidir. Surenin adı Cuma, yani İslam dininde cuma namazının farz kılınması hakkında ayetler içermesinden gelir. Surenin 11 ayeti bulunmaktadır. Surenin ana konuları arasında Allah’ın yaratılışı, cuma namazının önemi, namaz kılarken dikkat edilmesi gereken hususlar ve cennet ve cehennem konuları yer alır.

Cuma Suresi Dinle

Cuma Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.

2. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.

4. Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.

5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.

7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.

8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.

9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.

10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.

11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Cuma Suresi Anlamı (Meali)

 Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi, gerçek hükümdar, her noksandan temiz ve uzak, kudreti dâimâ üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olan Allah’ı tesbih etmektedir.

2. O Allah ki, ümmîlere kendi içlerinden, onlara âyetlerini okuyacak, onları her türlü günah kirlerinden temizleyip arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir peygamber göndermiştir. Oysa onlar, daha önce apaçık bir şaşkınlık ve sapıklık içindeydiler.

3. Allah o Peygamber’i, henüz kendilerine katılmamış, ama daha sonra katılacak olan başkalarına da göndermiştir. O, kudreti dâimâ üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır.

4. Peygamberlik, Allah’ın lutfudur; onu dilediğine verir. Gerçekten de Allah, pek büyük lutuf ve ihsân sahibidir.

5. Tevrat’ın hükümlerini uygulamakla yükümlü tutulan, fakat bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin hâli, ciltlerle kitap taşıyan eşeğe benzer. Allah’ın âyetlerini yalanlayan topluluğun hâli ne kötüdür! Allah zâlimler topluluğunu doğru yola erdirmez.

6. De ki: “Ey yahudiler! İnsanlar içinde yalnızca kendinizin Allah’ın dostları olduğunu sanıyorsanız ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü arzu edin de görelim!”

7. Oysa onlar işledikleri günahlar yüzünden ölümü asla istemezler. Allah ise, o zâlimleri çok iyi bilmektedir.

8. De ki: “Kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, sonunda o, mutlaka gelip sizi bulacaktır. Sonra duyuların ötesinde olan şeyleri de, duyular sahasına giren her şeyi de çok iyi bilen Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız; O da size yaptıklarınızı tek tek haber verecektir.”

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda hemen Allah’ı anmaya koşun; işi, alış verişi bırakın! Eğer bilirseniz sizin için hayırlı olan budur.

10. Namaz tamamlanınca artık yeryüzüne yayılabilir ve Allah’ın lutf u kereminden rızkınızı temine çalışabilirsiniz. Bununla birlikte Allah’ı çok çok zikredin ki iki cihanda da kurtuluşa eresiniz.

11. Onlar bir ticâret veya bir eğlence görünce hemen oraya akın edip, seni hutbede ayakta bırakıverdiler. De ki: “Allah’ın katındaki mükâfat, ticâretten de, eğlenceden de daha hayırlıdır!” Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Cuma Suresi Arapça

Cuma Suresi Fazileti

Cuma Suresi‘nin fazileti, İslam dininde önemli bir yeri olduğu için pek çok hadiste ve kaynakta belirtilmektedir. Bu faziletlerden bazıları şunlardır:

 • Cuma Suresi’nin okunması, cuma namazı kılınmadan önce veya sonrasında yapılacak duaların kabul olmasına sebep olur.
 • Cuma Suresi okuyan kişi, Allah’ın rızasını kazanır ve günahları affedilir.
 • Cuma Suresi’nin okunması, kişinin kalbindeki karanlıkları aydınlatır ve imanını güçlendirir.
 • Cuma Suresi, okuyan kişinin hayatında bereket ve huzur getirir.
 • Cuma Suresi’nin okunması, ölü için dua eden kişinin duasının kabul olmasına yardımcı olur.
 • Cuma Suresi, evde veya iş yerinde okunduğunda, şeytanların o mekanda bulunmasını engeller ve bereket getirir.

Bu nedenlerle, Cuma Suresi Müslümanlar için önemli bir dua ve zikir kaynağıdır.

Cuma Suresi ile İlgili Hadisler

Cuma Suresi, İslam dininde büyük bir öneme sahip olduğu için pek çok hadiste bahsedilmiştir. İşte Cuma Suresi ile ilgili bazı hadisler:

 • Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Cuma günü, Allah’ın yarattığı her şeyden daha değerlidir. Cuma günü, insanların en hayırlısı olan Hz. Âdem yaratılmıştır. Cuma günü, cennetten çıkarılmış ve o gün tevbe edenlerin tevbeleri kabul edilmiştir.”
 • Yine Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim cuma günü gusül yapar, temizlenir, güzel koku sürünür ve cuma namazına giderse, o kişi için her adımı bir sevap olarak sayılır, bir günahı da affedilir.”
 • Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir: “Cuma günü, müminlerin bayramıdır. O gün, Allah’ın rahmeti bolca iner ve dualar kabul olur.”
 • Hz. Ömer (r.a.) şöyle buyurmuştur: “Cuma günü, müminlerin bayramıdır. O gün, Allah’ın rahmeti bolca iner ve dualar kabul olur.”
 • Hz. Abdullah ibn-i Abbas (r.a.) şöyle demiştir: “Cuma günü, insanların en hayırlısı olan Hz. Âdem yaratılmıştır. O gün, cennetten çıkarılmış ve o gün tevbe edenlerin tevbeleri kabul edilmiştir. O gün, Allah’ın rahmeti ve bereketi bolca iner.”

Bu hadisler, Cuma Suresi’nin ve cuma gününün önemini vurgulamakta ve Müslümanlara bu önemi hatırlatmaktadır.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *