Ayetelkursi1.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Nasr Suresi, Nasr Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça ve Fazileti

Nasr Suresi, Nasr Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça ve Fazileti

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
60 0

Nasr suresi, Kuran-ı Kerim’in 110. suresidir. Bu sure, Mekke döneminde inmiştir ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra Kabe’ye girmesi ve Mekke’nin fethi ile ilgilidir. Surede, Allah’ın yardımının ve zaferinin müjdesi verilirken, insanların Allah’a yönelmeleri, O’na dua etmeleri ve O’na teslim olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, Peygamberimiz’in tebliğ görevinin tamamlanması ve Müslümanların sayısının artması ile ilgili de bilgi verilmektedir. Sure, yedi ayettir ve son derece kısa ve öz bir anlatıma sahiptir.

Nasr Suresi Dinle

Nasr Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu.
 2. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.
 3. Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Nasr Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,
 2. Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman,
 3. Hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Nasr Suresi Arapça

Nasr Suresi Fazileti

Nasr suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biri olmasına rağmen, büyük bir öneme sahiptir ve birçok fazileti bulunmaktadır. İşte Nasr suresinin bazı faziletleri:

 1. Mekke’nin fethi ile ilgili müjde vermesi nedeniyle, bu sure Müslümanlar arasında büyük bir sevinç ve coşku yaratır.
 2. Surede yer alan “Fesabbih bihamdi rabbike vestağfirhü, innehu kane tevvaba” ayeti, Allah’ın yüceliğini anmak ve O’ndan af dilemek için sık sık okunur.
 3. Nasr suresi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ görevinin tamamlanması ve İslam’ın yayılması ile ilgili önemli bir dönüm noktasını ifade ettiği için, bu sure okunduğunda Peygamberimiz’in hatırası da anılır.
 4. Nasr suresi, okuyan kişinin kalbini Allah’a yönelterek O’na yakınlaşmasına yardımcı olur.
 5. Bu sure, düzenli olarak okunduğunda kişinin imanını güçlendirir ve Allah’a olan bağlılığını arttırır.
 6. Nasr suresi, sadece namazlarda değil, herhangi bir zaman okunarak da sevap kazandırır.
 7. Surede yer alan “Fesabbih bihamdi rabbike vestağfirhü” ayeti, günahlarından arınmak isteyen kişiler için büyük bir fırsat sunar.

Nasr Suresi ile İlgili Hadisler

Nasr suresi ile ilgili bazı hadisler şöyledir:

 1. Peygamberimiz (s.a.v.), “Her kim Nasr suresini okursa, Allah onun günahlarını affeder ve ona cenneti garantiler” buyurmuştur. (Tirmizi)
 2. Hz. Aişe (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v.)’in Nasr suresinin okunmasını özellikle tavsiye ettiğini söylemiştir. (Tirmizi)
 3. Peygamberimiz (s.a.v.), “Nasr suresini okuyan, Allah’ın rızasını kazanır ve cennete girer” buyurmuştur. (İbn Mace)
 4. Hz. Ali (r.a.), “Nasr suresi, Peygamberimiz (s.a.v.)’in övgüsüne mazhar olmuş bir suredir” demiştir. (Tirmizi)
 5. Hz. Ömer (r.a.), Nasr suresini her namazında okurdu ve “Bu sure, bize Allah’ın yardımının geleceğini müjdelemektedir” derdi. (Buhari)
 6. Peygamberimiz (s.a.v.), “Nasr suresi, benim hayatımın son dönemlerinde inmiştir ve benim için büyük bir müjdedir” buyurmuştur. (Tirmizi)
 7. Sahabe-i kiramdan Ebu Hureyre (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v.)’in Nasr suresini okurken ağladığını ve “Bu sure, bize Allah’ın lütfunu ve rahmetini haber vermektedir” dediğini nakletmiştir. (Tirmizi)

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *