Ayetelkursi1.com

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Dinle

Ayetel Kürsi

Ayat al-Kursi (Ayetel Kürsi), Kur’an-ı Kerim’in en önemli ayetlerinden biridir. Bu ayet, Allah’ın yüceliğini ve gücünü ifade eder ve insanların güvenliği ve korunması için önemli bir rol oynar. Ayetel Kürsi’nin faydaları şunlardır:

 1. Koruma: Ayetel Kürsi, okuyan kişiyi kötü ruhlardan, cinlerden ve şeytanlardan korur. Bu nedenle, gece yatmadan önce okunması önerilir.
 2. Zihin açıklığı: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin zihin açıklığına yardımcı olur ve zihni karışıklıktan arındırır.
 3. Dua kabulü: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin dualarının kabul edilmesine yardımcı olur.
 4. Şifa: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına da olumlu etkiler yapabilir.
 5. Huzur: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin huzur ve sükunetini artırır ve stresi azaltır.

Bu nedenlerle, Ayetel Kürsi, Müslümanlar arasında önemli bir yere sahiptir ve sık sık okunur.

 

Ayetel Kürsi Okunuşu, Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

 

Ayetel Kürsi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah’tan başka ilah yoktur. O, diri ve sürekli olan kayyumdur. O’nu uyku ve uyuklama tutmaz. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan kimse O’nun huzurunda şefaat edemez. O, önündeki ve arkasındaki her şeyi bilir. O, dilediği şeyi kullarına bildirir. Göklerin ve yerin yönetimi O’nun elindedir. O, koruyucu olarak yorgunluk ve uykuya kapılmaz. O, yücedir ve büyüktür.

 

Ayetel Kürsi Arapça

 

 

Ayetel Kürsi Fazileti

Ayetel Kürsi, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan bir ayettir ve birçok fazileti vardır. Bazıları şunlardır:

 1. Şeytanı uzaklaştırır: Ayetel Kürsi, şeytanı uzaklaştırmak için okunabilir. Peygamberimiz (s.a.v.), “Kim her gece Ayetel Kürsi’yi okursa, o gece şeytan ona yaklaşamaz” buyurmuştur.
 2. Koruyucu bir kalkan sağlar: Ayetel Kürsi, okuyan kişiye koruyucu bir kalkan sağlar. Allah’ın izniyle, okuyan kişiyi her türlü kötülükten korur.
 3. Yüksek mertebeler kazandırır: Ayetel Kürsi, okuyan kişiye yüksek mertebeler kazandırır. Peygamberimiz (s.a.v.), “Ayetel Kürsi, Allah’ın arşının altındaki bir ayettir ve onu okuyan kişiye Allah, yüksek mertebeler kazandırır” buyurmuştur.
 4. Duaların kabul edilmesine yardımcı olur: Ayetel Kürsi, duaların kabul edilmesine yardımcı olur. Peygamberimiz (s.a.v.), “Ayetel Kürsi’yi okuyan kişinin duaları kabul edilir” buyurmuştur.
 5. Hastalıklardan korur: Ayetel Kürsi, okuyan kişiyi hastalıklardan korur. Peygamberimiz (s.a.v.), “Ayetel Kürsi’yi okuyan kişi, Allah’ın izniyle her türlü hastalıktan korunur” buyurmuştur.
 6. Ölüm anında yardımcı olur: Ayetel Kürsi, ölüm anında okunursa, kişinin ölümünü kolaylaştırır ve ruhunun huzurlu bir şekilde ayrılmasına yardımcı olur.

Bu nedenlerden dolayı, Müslümanlar Ayetel Kürsi’yi sık sık okurlar ve hayatlarında önemli bir yere sahip tutarlar.

 

Ayetel Kürsi ile İlgili Hadisler

Ayetel Kürsi ile ilgili birkaç hadis şöyledir:

 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim her gece Ayetel Kürsi’yi okursa, Allah onu korur ve şeytan ona yaklaşamaz.” (Buhari)
 2. Yine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ayetel Kürsi, Allah’ın Arş’ının altındaki en büyük ayettir. Onu okuyan kişi, Allah’ın koruması altına girer.” (Tirmizi)
 3. Ayrıca, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ayetel Kürsi’nin faziletleri hakkında şöyle buyurmuştur: “Ayetel Kürsi okumayı öğrenin. Çünkü o, Allah’ın sözlerinin en büyüğüdür. Onu okuyan kişi, Allah’ın koruması altındadır ve şeytan ona yaklaşamaz.” (Tirmizi)

Bu hadisler, Ayetel Kürsi‘nin okunmasının önemini ve faydalarını vurgulamaktadır. Ayetel Kürsi’nin okunması, kişinin Allah’ın koruması altına girmesine ve şeytandan korunmasına yardımcı olur.

Son Yazılar

Dualar

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar

ayeteladmin1
0 2

Sabah namazından sonra okunacak dualar, Müslümanların güne Allah’ın rahmeti ve bereketiyle başlamalarını sağlayan ibadetlerdir. Sabah…

Dualar

İnsanı Zırh Gibi Koruyan Dualar

ayeteladmin1
0 4

İnsanı Zırh Gibi Koruyan Dualar Hayatımızın her anında Allah’a sığınmak, O’ndan yardım ve koruma istemek,…

Dualar

Arabaya Binerken Okunacak Dualar

ayeteladmin1
0 6

Arabaya binerken okunacak dualar, seyahatlerimizde bize güvenlik, bereket ve huzur vermesi için Allah’a yönelmemizi sağlayan…

Sureler

Tarık Suresi

ayeteladmin1
0 6

Tarık Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 86. suresidir ve 17 ayetten oluşur. Mekke’de indirilmiştir. Adını, birinci ayette…

Sureler

Karia Suresi

ayeteladmin1
0 7

Karia Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 101. suresidir ve Mekke’de indirilmiştir. Surenin adı, ilk ayette geçen “el-karia”…

Sureler

Ala Suresi, Ala Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

ayeteladmin1
0 47

Ala Suresi, Kuran-ı Kerim’in 87. suresidir. Bu sure, 19 ayetten oluşur ve Mekke döneminde indirildiği…

Sureler

Kıyamet Suresi, Kıyamet Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

ayeteladmin1
0 46

Kıyamet Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 75. suresidir ve Mekke döneminde inmiştir. İsim olarak, surenin konusuna işaret…

Sureler

Hümeze Suresi, Hümeze Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

ayeteladmin1
0 46

Hümeze Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 104. suresidir. Sure, Mekke döneminde inmiştir ve ismini ilk ayetinde geçen…

Sureler

Taha Suresi, Taha Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

ayeteladmin1
0 46

Taha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 20. suresidir ve Mekke döneminde inmiştir. İsmi, surenin başında yer alan…

Sureler

Cin Suresi, Cin Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

ayeteladmin1
0 48

Cin Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 72. suresidir ve 28 ayetten oluşur. Surenin adı, “cin” kelimesinden gelmektedir….