Ayetelkursi1.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Dualar
 4. »
 5. Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
10 0

Sabah namazından sonra okunacak dualar, Müslümanların güne Allah’ın rahmeti ve bereketiyle başlamalarını sağlayan ibadetlerdir. Sabah namazından sonra okunacak duaların bir kısmı Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından tavsiye edilmiş, bir kısmı da Kur’an-ı Kerim’den alınmıştır. Sabah namazından sonra okunacak duaların bazıları şunlardır:

 • Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm. (Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım.) Bu duadan sonra Haşr Suresi’nin son üç ayeti (Huvallahüllezi) okunur. Bu duayı okuyan kimse için Allah yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona dua ederler, o gün ölürse şehit olarak ölür .
 • Sübhanallahi ve bihamdihi. (Allah’ı hamd ile tüm noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim.) Bu duayı sabahleyin bin defa okuyan kimse nefsini Allah’tan satın almıştır.
 • La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh (i). (Allah’a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir çare ne de bir hîle fâide vermez. Ne Allah’tan kurtulacak yer ne de O’ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na dayanıp ilticâ etmektedir.) Bu duayı sabah namazından sonra yedi defa okuyan kimse yetmiş türlü beladan korunur.
 • Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram. (Allah’ım! Sen es-Selam’sın, selamet Sen’dendir. Ey celal ve ikram sahibi olan Rabbimiz! Sen ne yücesin!) Bu duayı namazdan sonra okumak sünnettir.
 • Alâ Rasulina salavat. (Peygamberimiz üzerine salavat getirin.) Bu sözü namazdan sonra söylemek, cemaati salavat getirmeye teşvik etmek içindir.
 • Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. (Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu olan Allah’ındır.) Bu duayı namazdan sonra 33’er defa tekrarlamak sünnettir.
 • Elhamdülillahi Rabbilâlemin essalatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabul eyle! Ahir ve akıbetimizi hayreyle! Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle! (Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Peygamberimiz Muhammed’e, onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rabbimiz! Kıldığımız namazları kabul buyur! Sonumuzu hayır eyle! Ölürken kelime-i tevhid söylemeyi nasip eyle!) Bu duayı namazdan sonra okumak müstehaptır.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *