Ayetelkursi1.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Dualar
  4. »
  5. Arabaya Binerken Okunacak Dualar

Arabaya Binerken Okunacak Dualar

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
16 0

Arabaya binerken okunacak dualar, seyahatlerimizde bize güvenlik, bereket ve huzur vermesi için Allah’a yönelmemizi sağlayan ibadetlerdir. Bu dualar, Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından bize öğretilmiş ve sünnet olarak tavsiye edilmiştir. Bu yazıda, arabaya binerken okunacak duaların okunuşu, anlamı ve faziletleri hakkında bilgi vereceğiz.

Arabaya Binerken Okunacak Dua 1

Okunuşu: “Subhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ Rabbinâ le münkali-bûn.”

Anlamı: “Hiç de lâyık olmadığımız halde bize bunu müsahhar kılan Allah’ı tesbîh ederim. Ve şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.” (Zuhruf Suresi, 13)

Fazileti: Bu duayı arabaya binerken okuyan kimse, araçtan inmeden ölürse şehit olarak ölmüş olur. Ayrıca bu dua, aracın bize verilmiş bir nimet olduğunu hatırlatır ve Allah’a şükretmemizi sağlar.

Arabaya Binerken Okunacak Dua 2

Okunuşu: “Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ inne rabbî leğafûru’r-rahîm”

Anlamı: “O’nun yürümesi ve durması Allah’ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder.” (Hud Suresi, 41)

Fazileti: Bu duayı arabaya binerken okuyan kimse, aracın hareketini ve durmasını Allah’ın iznine bağlar ve O’ndan af ve rahmet diler. Ayrıca bu dua, Nuh (a.s) tarafından gemiye binerken söylenmiştir.

Arabaya Binerken Okunacak Dua 3

Okunuşu: “Allahümme innâ nes’elüke fî seferinâ hâzâl birra vet tekvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme havvin aleynâ seferenâ hâzâ vevtvi annâ bu’deh. Allahümme entes sâhibü fîs seferi vel halifetü fil ehl. Allahümme innâ neûzü bike min vüs’as seferi vekabedil menzari vesûil münkalibi fil mali vel ehl.”

Anlamı: “Allahım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takvâ, bir de hoşnut olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allahım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağı yakın et! Ey Allahım! Seferde yardımcım, geride kalan çoluk çocuğumun koruyucusu sensin. Allahım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım.”

Fazileti: Bu duayı arabaya binerken okuyan kimse, yolculuk boyunca Allah’tan hayır, takva ve rıza istemiş olur. Ayrıca bu dua, Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından yolculuklarda okunan bir duadır.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *