Ayetelkursi1.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Tarık Suresi

Tarık Suresi

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
89 0

Tarık Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 86. suresidir ve 17 ayetten oluşur. Mekke’de indirilmiştir. Adını, birinci ayette geçen ve “karanlığı delen yıldız” anlamına gelen “Tarık” kelimesinden alır . Tarık Suresi, insanın yaratılışı, yaptığı herşeyin kaydedildiği, öldükten sonra dirilmesi, Kur’an’ın hak ile bâtılı ayıran kesin bir söz olduğu, inkarcıların tuzaklarının er geç bozulacağı gibi konulara yer verir .

Tarık Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

 1. Ve-ssemâ-i ve-ttârik(i)
 2. Vemâ edrâke mâ-ttârik(u)
 3. Ennecmu-śśâkib(u)
 4. İn kullu nefsin lemmâ ‘aleyhâ hâfiz(un)
 5. Felyenzuri-l-insânu mimme ḣulik(e)
 6. Ḣulika min mâ-in dâfik(in)
 7. Yaḣrucu min beyni-ssulbi ve-tterâ-ib(i)
 8. İnnehu ‘alâ rac’ihi lekâdir(un)
 9. Yevme tublâ-sserâ-ir(u)
 10. Femâ lehu min kuvvetin velâ nâsir(in)
 11. Ve-ssemâ-iżâti-rrac’(i)
 12. Vel-ardi żâti-ssad’(i)
 13. İnnehu lekavlun fasl(un)
 14. Vemâ huve bil-hezl(i)
 15. İnnehum yekîdûne keydâ(n)
 16. Ve ekîdu keydâ(n)
 17. Femehhili-lkâfirîne emhilhum ruveydâ(n)

Tarık Suresi Anlamı (Meali)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

 1. Yemin ederim göğe ve Tãrık’a.
 2. Bilir misin Tãrık ne?
 3. O, karanlıkları delip geçen parlak bir yıldızdır.
 4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici, bir koruyucu bulunmasın.
 5. Hangi şeyden yaratıldı, bir düşünsün insan!
 6. Yaratıldı fışkırarak dökülen basit bir sudan,
 7. Omurga kemiği ile göğüs bölgesi arasından çıkan.
 8. Elbette insanı yoktan var eden Allah’ın, onu yeniden hayata döndürmeye de gücü yeter.
 9. O gün bütün gizlilikler meydana serilir.
 10. İnsanın, Allah’ın cezalandırmasına mâni olacak ne bir gücü olur, ne de bir yardımcısı.
 11. Yemin ederim dönümlü ve döndürümlü göğe,
 12. Bitkilerin çıkması için çatlayıp patlayan yere ki:
 13. Bu Kur’an, hiç şüphesiz, hak ile bâtılı ayıran kesin bir sözdür.
 14. O, asla bir şaka, bir eğlence değildir.
 15. Kâfirler, vargüçleriyle tuzak kurup duruyorlar.
 16. Ben de onların tuzaklarına karşı tuzak kuruyorum.
 17. Onun için sen o kâfirlere biraz mühlet ver, bir süre onları kendi hallerine bırak!

Tarık Suresi Arapça

Tarık Suresi İle İlgili Hadisler

Tarık Suresi, Kur’an’ın 86. suresidir. Mekke’de indirildiğine inanılır ve 17 ayetten oluşur. Sure, ismini birinci ayette geçen ve “yıldız” anlamına gelen “tarık” kelimesinden alır. Surede, insanın yaratılışı, ölümden sonra dirilişi, Allah’ın her şeyi gözetleyen ve hesap soran olduğu konuları işlenir.

Tarık Suresi ile ilgili hadisler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Resulullah (s.a.s.), nübüvvetin 10. yılında halkını İslâm’a davet etmek için gittiği Tâif’teki tebliğ faaliyetleri sırasında Târık sûresini okumuş, Medine döneminde mahallesindeki camide cemaatle namaz kıldıran Muâz b. Cebel’in (r.a.) Fâtiha’dan sonra uzun sûrelerden okuması bazı sahâbîlere ağır gelmiş, bu durum Hz. Peygamber’e (s.a.s.) bildirilince Muâz’a Târık, Şems, Leyl gibi kısa sûreler okumasını emretmiştir.
 • “Allah Teâlâ Târık sûresini okuyan kimseye gökteki her yıldıza karşılık on sevap verir” meâlindeki hadisin mevzu olduğu belirtilmiştir.
 • Rivayet Edildi ki: Herhangi bir ilaç aldıktan sonra bu sure okunursa, alınan ilacın tesir etmesine sebep olur. Cinlerin şerrinden kurtulmak için 3 defa okunur.

Tarık Suresi Fazileti

Tarık Suresi Fazileti

Tarık Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 86. suresidir. 17 ayetten oluşan bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Sure ismini, ilk ayette geçen “et-tarık” kelimesinden alır. Et-tarık, geceleyin parlayan yıldız anlamına gelir. Bu surede, Allah’ın yaratma gücüne, insanın nefsine ve ahiret gününe dikkat çekilir.

Tarık Suresi’nin faziletleri pek çok hadiste belirtilmiştir. Bu sureyi okuyan kimse, Allah’ın koruması altına girer ve şeytanın vesvesesinden uzaklaşır. Ayrıca bu sureyi okumak, imanı arttırır, kalbi yumuşatır ve günahlardan arındırır. Bu sureyi geceleri okuyan kimse, sabaha kadar Allah’ın rahmetine nail olur.

Tarık Suresi’nin anlamını ve tefsirini öğrenmek isteyenler, bu sureyi sık sık okumalı ve üzerinde düşünmelidirler. Bu sure, insanın yaratılış gayesini ve ahiret hayatını hatırlatan önemli bir mesajdır. Bu sureyi okuyarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasını kazanmak mümkündür.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *