Ayetelkursi1.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Ala Suresi, Ala Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

Ala Suresi, Ala Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
107 0

Ala Suresi, Kuran-ı Kerim’in 87. suresidir. Bu sure, 19 ayetten oluşur ve Mekke döneminde indirildiği düşünülmektedir. Surenin adı, 1. ayette geçen “el-ala” kelimesinden gelir, bu kelime “yüce” veya “en yüce” anlamına gelir.

Ala Suresi, Allah’ın yaratılışındaki kudretini ve gücünü vurgular. Surenin başında ve sonunda Allah’ın yaratma ve yönetme gücüne dikkat çekilir. İnsanların Allah’ın nimetlerini inkar etmeleri ve nankörlük etmeleri eleştirilir. Ayrıca, surede peygamberlere ve onların kavimlerine gönderilen uyarılar da yer alır.

Ala Suresi, insanlara Allah’ın kudretini hatırlatmak, nimetlerine şükretmek ve O’na itaat etmek gerektiğini anlatan bir mesaj içerir. Ayrıca, insanların dünya nimetlerine bağlı kalmamaları ve ahiret hayatını unutmamaları gerektiği vurgulanır.

Ala Suresi Dinle

Ala Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

 1. Sebbihısme rabbikel a’la.
 2. Ellezi halaka fesevva.
 3. Vellezi kaddere fe heda.
 4. Vellezi ahrecel mer’a.
 5. Fe cealehu gusaen ahva.
 6. Senukriuke fe la tensa.
 7. İlla ma şaallah, innehu ya’lemul cehre ve ma yahfa.
 8. Ve nuyessiruke lil yusra.
 9. Fe zekkir in nefeatiz zikra.
 10. Seyezzekkeru men yahşa.
 11. Ve yetecennebuhel eşka.
 12. Ellezi yaslen narel kubra.
 13. Summe la yemutu fiha ve la yahya.
 14. Kad efleha men tezekka.
 15. Ve zekeresme rabbihi fe salla.
 16. Bel tu’sırunel hayated dunya.
 17. Vel ahıretu hayrun ve ebka.
 18. İnne haza le fis suhufil ula.
 19. Suhufi ibrahime ve musa.

Ala Suresi Anlamı (Meali)

 1. Tesbih et Rabbinin A’la (yüce) ismini.
 2. Yaratıp düzene koyan Rabbinin.
 3. Takdir edip doğru yolu gösteren Rabbinin.
 4. O Rabbin ki, mer’ayı, çıkardı,
 5. sonra da onu karamsı, bir sel kusuğuna çevirdi.
 6. Bundan böyle sana Kur’an okutacağız da unutmayacaksın.
 7. Yalnız Allah’ın dilediği başka; çünkü O, açığı da bilir, gizliyi de.
 8. Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız.
 9. Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse.
 10. Saygısı olan öğüt alacaktır.
 11. Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.
 12. O ki, en büyük ateşe yaşlanacaktır.
 13. Sonra ne ölecek onda, ne de hayat bulacaktır.
 14. Doğrusu felah bulmuştur temizlenen,
 15. Rabbinin adını anıp namaz kılan.
 16. Fakat siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
 17. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
 18. Haberiniz olsun, bu ilk sahifelerde vardır.
 19. İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde.

Ala Suresi Arapça

Ala Suresi Fazileti

Ala Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 87. suresidir ve içerdiği mesajlarla önemli bir fazilete sahiptir. İşte Ala Suresi’nin bazı faziletleri:

 1. Allah’ın Yüceliğini ve Kudretini Anlama: Surenin adı olan “ala” kelimesi, “yüce” veya “en yüce” anlamına gelir. Bu sure, Allah’ın yaratma gücünü, kudretini ve yüceliğini vurgular. Okuyan kişiye Allah’ın büyüklüğünü anlama ve O’na olan hayranlığını artırma imkanı sunar.
 2. Şükretme ve Nankörlüğe Karşı Uyarı: Surede, insanların Allah’ın nimetlerini inkar etmeleri ve nankörlük etmeleri eleştirilir. Okuyan kişiye, Allah’ın verdiği nimetlere şükretme ve nankörlükten kaçınma bilinci kazandırır.
 3. Peygamberlere ve Kavimlere Uyarılar: Surede, peygamberlere ve onların kavimlerine gönderilen uyarılar yer alır. Bu uyarılar, insanlara doğru yolu bulmaları ve Allah’a itaat etmeleri konusunda rehberlik eder. Okuyan kişiye, peygamberlere olan saygıyı ve onların mesajlarını anlama fırsatı sunar.
 4. Dünya Nimetlerine Bağlı Kalmamama Uyarısı: Surede, insanların dünya nimetlerine bağlı kalmamaları ve ahiret hayatını unutmamaları gerektiği vurgulanır. Okuyan kişiye, dünyevi hırslardan uzak durma ve ahiret hayatına yönelik bir perspektif kazandırır.
 5. Allah’a Yakınlaşma Vesilesi: Kur’an-ı Kerim’in bir parçası olan Ala Suresi, okuyan kişinin Allah’a yakınlaşma vesilesidir. Sureyi anlamak, üzerinde düşünmek ve içindeki mesajları kalbe yerleştirmek, kişinin Allah’a olan bağını güçlendirir ve manevi gelişimine katkıda bulunur.

Ala Suresi, Kur’an-ı Kerim’in önemli bir parçasıdır ve içerdiği mesajlarla insanlara rehberlik etme amacı taşır. Okuyan kişinin manevi gelişimine katkıda bulunur ve Allah’a yakınlaşma yolunda bir adım atmaya vesile olabilir.

Ala Suresi ile İlgili Hadisler

Ala Suresi ile ilgili özel bir hadis bulunmamaktadır. Ancak genel olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve üzerinde düşünmenin önemini vurgulamıştır. İşte Kur’an’ın genel olarak faziletine dair bazı hadisler:

 1. “Kim Kur’an-ı Kerim’i okursa, onunla kendi lehine şefaatçi olur.” (Müslim)
 2. “Kur’an okuyan, başkasına okuyan gibidir.” (Tirmizi)
 3. “Kim Kur’an-ı Kerim’i okur da ona hürmet ederse, Kur’an onun için şefaatçi olur.” (Tirmizi)
 4. “Kur’an-ı Kerim’i okuyunuz, çünkü o kıyamet gününde sana şefaatçi olacaktır.” (Müslim)
 5. “Kur’an-ı Kerim’i okuyunuz, zira o kıyamet günü sahibine gölge olacaktır.” (Müslim)

Bu hadisler, Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ve üzerinde düşünülmesinin önemini vurgulamaktadır. Dolayısıyla, Ala Suresi gibi herhangi bir sureyi okumak ve anlamak, kişiye manevi kazançlar sağlayabilir ve kıyamet günü şefaatçi olabilir.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *