Ayetelkursi1.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Sureler
  4. »
  5. Karia Suresi

Karia Suresi

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
15 0

Karia Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 101. suresidir ve Mekke’de indirilmiştir. Surenin adı, ilk ayette geçen “el-karia” kelimesinden gelir. El-karia, kıyamet gününü ifade eder ve “çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan” anlamlarına gelir. Surenin konusu, kıyametin dehşetli olayları ve insanların o günkü durumlarıdır.

Karia Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

1- El kariah
2- Mel kariah
3- Ve ma edrake mel kariah
4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6- Fe emma men sekulet mevazınüh
7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8- Ve emma men haffet mevazınüh
9- Fe ümmühu havıyeh
10- Ve ma edrake mahiyeh
11- Narun hamiyeh

Karia Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

1- Yürekleri hoplatan büyük felaket!
2- Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?
3- Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?
4- O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.
5- Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.
6- İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,
7- Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.
8- Ama kimin de tartıları hafif gelirse,
9- İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir.
10- Sen Hâviye’nin ne olduğunu ne bileceksin?
11- O, kızgın bir ateştir.

Karia Suresi Arapça

Karia Suresi İle İlgili Hadisler

Karia Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 101. suresidir. Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır ve 11 ayetten oluşmaktadır. Surenin adı, ilk ayette geçen “el-Karia” kelimesinden gelmektedir. Bu kelime, “çarpıcı, şiddetli, korkunç” anlamlarına gelir ve kıyamet gününü ifade eder.

Surenin ana konusu, kıyamet gününün dehşeti ve insanların amellerinin tartılmasıdır. Surenin ilk üç ayetinde, kıyamet gününün ne olduğunu bilmenin zorluğu vurgulanır. Dördüncü ve beşinci ayetlerde, o gün insanların dağılmış pervaneler gibi olacakları ve dağların yüne benzeyeceği anlatılır. Altıncı ve yedinci ayetlerde, amelleri ağır gelenlerin mutlu bir hayata, hafif gelenlerin ise ateşli bir uçuruma gidecekleri bildirilir. Sekizinci ve dokuzuncu ayetlerde, ateşli uçurumun ne olduğu sorulur ve cevabı verilir: Yakıcı bir ateştir. Son iki ayette ise, kıyamet gününün dehşetini ruhunda hisseden bir kimsenin, o gün için hazırlık yapması gerektiği hatırlatılır.

Karia Suresi Fazileti

Karia Suresi’nin faziletleri ve yararları hakkında pek çok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Karia Suresi’ni okuyan kimse, Allah’ın kıyamet gününde mizanını (sevap terazisini) ağır kılar.
  • Karia Suresi’ni araları açık olan iki kişi için okuyan kimse, onların barışmasına vesile olur.
  • Karia Suresi’ni yazıp üzerinde taşıyan kimse, Allah’ın kolay kazanç yollarını ihsan etmesine nail olur.
  • Karia Suresi’ni her gün 100 defa okuyan kimse, işlerinin yolunda gitmesine ve belalardan korunmasına sebep olur.

Karia Suresi‘ni okumak, hem dünya hem de ahiret hayatımız için büyük faydalar sağlar. Bu sureyi okuyarak Allah’tan korkmalı, O’nun emirlerine uymalı ve yasaklarından kaçınmalıyız. Böylece kıyamet gününde mutlu olanlardan olmayı ummalıyız.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *