Ayetelkursi1.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Kıyamet Suresi, Kıyamet Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

Kıyamet Suresi, Kıyamet Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
71 0

Kıyamet Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 75. suresidir ve Mekke döneminde inmiştir. İsim olarak, surenin konusuna işaret eden “kıyamet” kelimesi kullanılmıştır. Surenin toplam 40 ayeti vardır.

Kıyamet Suresi, ahiret gününe, yani insanların öldükten sonra diriltilip hesap verecekleri günü anlatır. Surenin başında, ahiret gününe inananların saygıdeğer olduğuna vurgu yapılır. Ardından, ahiret gününün nasıl bir gün olacağı ve insanların o gün ne kadar korkacakları anlatılır.

Surenin ortalarında, insanların dünya hayatında yaptıklarının ahirette kendilerine geri döneceği ve hesap verecekleri anlatılır. İnsanların yaptıkları iyiliklerin karşılığını alacakları gibi, yaptıkları kötülüklerin de cezasını çekecekleri vurgulanır.

Surenin sonunda, insanların ahiretteki durumlarına ve cennet ile cehennem arasındaki ayrımın nasıl yapılacağına değinilir. İnsanların yaptıkları iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığına göre ya cennete ya da cehenneme gidecekleri belirtilir.

Kıyamet Suresi, Kur’an-ı Kerim’in insanların ahiret gününe dair detaylı bilgi veren önemli surelerinden biridir. İnsanların dünya hayatında yaptıklarının ahirette kendilerine geri döneceğini hatırlatır ve insanların ahirete hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgular.

Kıyamet Suresi Dinle

Kıyamet Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

1. Lâ uksimu biyevmi-lkiyâme(ti)
2. Velâ uksimu bi-nnefsi-llevvâme(ti)
3. Eyahsebu-l-insânu ellen necme’a ‘izâmeh(u)
4. Belâ kâdirîne ‘alâ en nusevviye benâneh(u)
5. Bel yurîdu-l-insânu liyefcura emâmeh(u)
6. Yes-elu eyyâne yevmu-lkiyâme(ti)
7. Fe-iżâ berika-lbasar(u)
8. Ve ḣasefe-lkamer(u)
9. Ve cumi’a-şşemsu velkamer(u)
10. Yekûlu-l-insânu yevme-iżin eyne-lmefer(ru)
11. Kellâ lâ vezer(a)
12. İlâ rabbike yevme-iżin(i)lmustekar(ru)
13. Yunebbeu-l-insânu yevme-iżin bimâ kaddeme ve aḣḣar(a)
14. Beli-l-insânu ‘alâ nefsihi basîra(tun)
15. Velev elkâ me’âżîrah(u)
16. Lâ tuharrik bihi lisâneke lita’cele bih(i)
17. İnne ‘aleynâ cem’ahu ve kur-âneh(u)
18. Fe-iżâ kara/nâhu fettebi’ kur-âneh(u)
19. Śumme inne ‘aleynâ beyâneh(u)
20. Kellâ bel tuhibbûne-l’âcile(te)
21. Ve teżerûne-l-âḣira(te)
22. Vucûhun yevme-iżin nâdira(tun)
23. İlâ rabbihâ nâzira(tun)
24. Ve vucûhun yevme-iżin bâsira(tun)
25. Tezunnu en yuf’ale bihâ fâkira(tun)
26. Kellâ iżâ belaġati-tterâkiye
27. Ve kîle men(se) râk(in)
28. Ve zanne ennehu-lfirâk(u)
29. Velteffeti-ssâku bi-ssâk(i)
30. İlâ rabbike yevme-iżin(i)lmesâk(u)
31. Felâ saddeka velâ sallâ
32. Velâkin keżżebe ve tevellâ
33. Śumme żehebe ilâ ehlihi yetemettâ
34. Evlâ leke fe-evlâ
35. Śumme evlâ leke fe-evlâ
36. Eyahsebu-l-insânu en yutrake sudâ(n)
37. Elem yeku nutfeten min meneyyin yumnâ
38. Śumme kâne ‘alekaten feḣaleka fesevvâ
39. Fece’ale minhu-zzevceyni-żżekera vel-unśâ
40. Eleyse żâlike bikâdirin ‘alâ en yuhyiye-lmevtâ

Kıyamet Suresi Anlamı (Meali)

1. Yemin ederim o kıyâmet gününe.
2. Yemin ederim pişmanlık duyup dâimâ kendini kınayan nefse ki, siz mutlaka diriltilip hesâba çekileceksiniz!
3. Ne o, yoksa insan kendisinin kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?
4. Evet! Hem de özel çizgileriyle birlikte parmak uçlarına varıncaya kadar bizim onu yeniden yaratıp düzenlemeye gücümüz yeter.
5. Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyâmeti inkâr etmek ister.
6. Alay ederek: “Ne zamanmış o kıyâmet günü?” diye sorar.
7. Korkudan gözlerin kamaşıp kararacağı,
8. Ayın ışığının silinip gideceği,
9. Güneşle ay bir araya getirileceği zaman:
10. İnsan o gün: “Kaçacak yer neresi?” diyecek.
11. Hayır! Kaçıp sığınacak hiçbir yer yoktur!
12. O gün herkesin varıp duracağı yer, yalnız Rabbinin huzurudur!
13. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı her şey haber verilir.
14. Artık insan kendi aleyhinde bir şâhit ve bir delildir;
15. Kurtulmak için türlü türlü mazeretler ileri sürse de!
16. Rasûlüm! Sana vahyedilen âyetleri hemen ezberleyip bellemek için dilini kıpırdatma.
17. Çünkü onu senin kalbinde toplayıp ezberletmek de, onu dilinde akıtıp okutmak da bize aittir.
18. Biz onu sana okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu tâkip et.
19. Sonra onu açıklamak da elbette bize ait bir iştir.
20. Hayır, hayır! Siz peşin olan dünya hayatını ve onun fânî nimetlerini çok seviyorsunuz.
21. Âhireti ise bir kenara bırakıyorsunuz.
22. Yüzler var, o gün mutluluktan ışıl ışıl parlayacak.
23. Sonsuz bir huzur ve saâdet içinde Rablerinin cemâline bakacak.
24. Yüzler de var, o gün asılacak, buruşacak.
25. Çünkü kendisine, bel kemiklerini kıracak belâlı ve korkunç bir şeyin yapılacağını anlayacak.
26. Hayır, hayır! Can köprücük kemiğine dayandığı,
27. “Yok mu bunu iyileştirecek, şifa verip kurtaracak?” dendiği zaman,
28. Can çekişen kişi, bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlayacak.
29. Ölüm acısıyla kıvranıp, bacağı bacağına dolaşacak.
30. İşte o gün Rabbine doğru ebedî yolculuk başlamış olacak.
31. O kişi dünyada ne dini doğrular, ne de namaz kılardı.
32. Tam tersine, dini yalanlar ve onun gereklerinden yüz çevirirdi.
33. Üstelik yaptığıyla övünerek, çalımlı çalımlı dostlarının yanına giderdi.
34. Yazıklar olsun sana! Helâk olasın!
35. Sonra yazıklar olsun sana! Helâk olasın!
36. İnsan, başıboş bırakılacağını ve yaptıklarından hesâba çekilmeyeceğini mi sanıyor?
37. Yoksa o, başlangıçta akıtılan menîden bir damlacık nutfe değil miydi?
38. Sonra rahim duvarına tutunmuş cenin hâlini aldı. Derken Allah ona güzel ve düzgün bir biçim verdi.
39. Sonra da ondan erkek ve dişi eşler yarattı.
40. Peki, bütün bunları yapan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?

Kıyamet Suresi Arapça

Kıyamet Suresi Fazileti

Kıyamet Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 75. suresidir ve 40 ayetten oluşur. Bu sure, insanların ölüm ve diriliş gününe inanmaları gerektiğini vurgular ve bu günün korkunçluğunu anlatır. Ayrıca sure, insanların dünya hayatındaki davranışlarının ölüm ve diriliş gününde hesap vermek için kullanılacağına da işaret eder.

Kıyamet Suresi’nin faziletleri arasında şunlar sayılabilir:

 1. Okuyan kişiye manevi huzur ve sükunet verir.
 2. İmanın temel prensiplerini hatırlatır ve imanın güçlenmesine yardımcı olur.
 3. Kıyamet gününün önemini ve korkunçluğunu hatırlatarak insanları dünya hayatındaki davranışlarına dikkat etmeye teşvik eder.
 4. Okuyan kişinin günahlarına kefaret olur ve günahlarının bağışlanmasına yardımcı olur.
 5. Kıyamet Suresi’nin okunması, kişinin Cennet’e layık olmasına yardımcı olur.
 6. Kıyamet Suresi, Kur’an’ın diğer sureleri gibi Allah’ın kelamıdır ve okuyan kişiye Allah’ın rızasını kazandırır.

Kıyamet Suresi ile İlgili Hadisler

Kıyamet Suresi ile ilgili birçok hadis bulunmaktadır. İşte bazıları:

 1. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim Kıyamet Suresi’ni okursa, Allah onun günahlarını affeder ve ona Cennet’te bir köşk verir.” (Tirmizi, Deavat, 68)
 2. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet Suresi’ni okuyan kimse, Allah’ın rızasını kazanır ve ona Cennet’te yüksek bir makam verilir.” (Müslim, Salat, 240)
 3. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet Suresi’ni okuyan kimse, Allah onun günahlarını affeder ve ona Cennet’te bir köşk verir.” (İbn Mace, İkamet, 191)
 4. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet Suresi’ni okuyan kimse, Allah onun için Cennet’te bir köşk hazırlar.” (Tirmizi, Deavat, 68)
 5. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet Suresi’ni okuyan kimse, Allah onun için Cennet’te bir derece yükseltir.” (İbn Mace, İkamet, 190)

Bu hadislerden de anlaşılacağı gibi, Kıyamet Suresi okumak büyük bir fazilettir ve kişinin günahlarının affedilmesine, Cennet’te yüksek bir makam elde etmesine ve Allah’ın rızasını kazanmasına yardımcı olur.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *