Ayetelkursi1.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Amme Suresi (Nebe Suresi), Amme Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça ve Fazileti

Amme Suresi (Nebe Suresi), Amme Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça ve Fazileti

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
67 1

Amme Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alan ve 40 ayetten oluşan bir suredir. Sure adını, ilk ayetinde geçen “Elif, Lam, Mim. Amme yüsevvirûn.” ifadesinden almıştır. Sure, insanların dünya hayatındaki çabalarının ve ahiretteki hesaplaşmalarının anlatıldığı bir suredir. Ayrıca, Allah’ın birliği, peygamberlerin görevleri ve kıyamet günü gibi konulara da yer verir.

Amme Suresi Dinle

Amme Suresi Okunuşu (Türkçesi Arapça Oku)

Bismillahirrahmanirrahim

1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne).

2. Anin nebeil azîm(azîmi).

3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).

4. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).

5. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).

6. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden).

7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden).

8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).

9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).

10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).

11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).

12. Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ(şidâden).

13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).

14. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).

15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).

16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).

17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).

18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen).

19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).

20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).

21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).

22. Lit tâgîne meâbâ(meâben).

23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).

24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).

25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).

26. Cezâen vifâkâ(vifâkan).

27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).

28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).

29. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).

30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben).

31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen).

32. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben).

33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).

34. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan).

35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).

36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).

37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).

38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).

39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).

40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

Amme Suresi Anlamı (Meali)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

1. Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?

2. O büyük haberi mi?

3. Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

4. Hayır; yakında bileceklerdir.

5. Yine hayır; yakında bileceklerdir.

6. Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?

7. Dağları da birer kazık?

8. Sizi çift çift yarattık.

9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

10. Geceyi bir örtü yaptık.

11. Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.

12. Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.

13. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.

14. Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan ‘bardaktan boşanırcasına su’ indirdik.

15. Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.

16. Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.

17. Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

18. Sur’a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.

19. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.

20. Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.

21. Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

22. Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.

23. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.

24. Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.

25. Kaynar sudan ve irinden başka.

26. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,

27. Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.

28. Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.

29. Oysa Biz, herşeyi yazıp saymışızdır.

30. Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız;

31. Gerçek şu ki, muttakiler için ‘bir kurtuluş ve mutluluk’ vardır.

32. Nice bahçeler ve üzüm bağları.

33. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

34. Dopdolu kadehler.

35. İçinde, ne ‘boş ve saçma bir söz’ işitirler, ne bir yalan.

36. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).

37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O’na hitap etmeye güç yetiremezler.

38. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman’ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.

39. İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.

40. Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: “Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim” diyecek.

Amme Suresi Arapça

Amme Suresi Fazileti

Amme Suresi‘nin fazileti, Hz. Peygamber’in hadislerinde de belirtildiği gibi çok yüksektir. Bu sureyi okumanın ve dinlemenin birçok faydası vardır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

 1. Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biridir, bu nedenle kolayca ezberlenebilir.
 2. Sure, insanların dünya hayatındaki çabalarının ve ahiretteki hesaplaşmalarının anlatıldığı için, insanlara dünya hayatının geçici olduğunu hatırlatır ve ahireti hatırlatır.
 3. Surede yer alan ayetler, insanların kendilerini sorgulamasına ve hatalarını düzeltmelerine yardımcı olur.
 4. Amme Suresi, Kur’an-ı Kerim’in son cüzünde yer aldığı için, her gün okunması halinde Kur’an’ın tamamı da okunmuş olur.
 5. Hz. Peygamber’in hadislerine göre, Amme Suresi’ni okumak, Allah’ın rızasını kazanmak ve günahların affedilmesine yardımcı olur.

Bu nedenlerle, Amme Suresi‘nin okunması ve dinlenmesi Müslümanlar arasında yaygın bir uygulamadır.

Amme Suresi ile İlgili Hadisler

Amme Suresi ile ilgili birkaç hadis şunlardır:

 1. Hz. Peygamber (s.a.v.), Amme Suresi’ni okumanın faziletini şöyle anlatmıştır: “Kim Amme Suresi’ni okursa, Allah onu cennete koyar.” (Tirmizi)
 2. Hz. Peygamber (s.a.v.), Amme Suresi’ni okumanın günahları affettirdiğini belirtmiştir: “Kim Amme Suresi’ni okursa, Allah onun günahlarını bağışlar.” (İbn Mace)
 3. Hz. Peygamber (s.a.v.), Amme Suresi’ni okumanın Kur’an’ın tamamını okumak gibi bir sevap kazandırdığını söylemiştir: “Amme Suresi, Kur’an’ın son cüzüdür ve Kur’an’ın tamamını okumak gibi bir sevap kazandırır.” (Tirmizi)

Bu hadislerde de görüldüğü gibi, Amme Suresi’nin okunması ve dinlenmesi önemlidir ve birçok fayda sağlar.

İlgili Yazılar

1 Yorum

 1. Esma nur - -

  Allah sıkıntıda herkesin yardımcısı olsun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *