Ayetelkursi1.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Alak Suresi, Alak Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

Alak Suresi, Alak Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
66 0

Alak Suresi, Kur’an’ın ilk nazil olan surelerinden biridir. Sure adını, ilk ayetinde geçen “alak” kelimesinden almaktadır. Surenin 19 ayetten oluştuğu bilinmektedir. İnsanın yaratılışını, Allah’ın kudretini ve insanın sorumluluğunu anlatan önemli mesajlar içermektedir. Aynı zamanda sure, Müslümanların namazlarında da sıkça okunan sureler arasındadır.

Alak Suresi Dinle

Alak Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

Bismillâhirrahmanirrahim.

﴾1-2﴿ Ikra’ bismi rabbikellezî halak(halaka). Halakal insâne min alak(alakın).

﴾3-5﴿ Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu). Ellezî alleme bil kalem(kalemi). Allemel insâne mâ lem ya’lem.

﴾6-8﴿ Kellâ innel insâne le yatgâ. En raâhustagnâ. İnne ilâ rabbiker ruc’â.

﴾9-10﴿ E raeytellezî yenhâ. Abden izâ sallâ.

﴾11-13﴿ E raeyte in kâne alâl hudâ. Ev emera bit takvâ. E raeyte in kezzebe ve tevellâ.

﴾14﴿ E lem ya’lem bi ennellâhe yerâ.

﴾15-19﴿ Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeti. Nâsiyetin kâzibetin hâtıetin. Felyed’u nâdiyehu. Se ned’uz zebâniyete. Kellâ, lâ tutı’hu vescud vakterib.

Alak Suresi Meali (Anlamı)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

﴾1-2﴿ Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.

﴾3-5﴿ Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

﴾6-8﴿ Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.

﴾9-10﴿ Namaz kılarken bir kulu (Peygamber’i namazdan) menedeni gördün mü?

﴾11-13﴿ Ne dersin, o (Peygamber) doğru yolda ise yahut takvâyı emrediyorsa!

﴾14﴿ (Bu adam) Allah’ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!

﴾15-19﴿ Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah’a secde et ve (yalnızca O’na) yaklaş!

Alak Suresi Fazileti

Alak Suresi‘nin faziletleri arasında şunlar sayılabilir:

 1. Kur’an’ın ilk nazil olan surelerinden biri olduğu için önemlidir.
 2. İnsanın yaratılışı, Allah’ın kudreti ve insanın sorumluluğu hakkında önemli mesajlar içerir.
 3. Sure, insanın Allah’a yönelmesi, O’na ibadet etmesi ve O’na güvenmesi gerektiğini vurgular.
 4. Alak Suresi, Müslümanların namazlarında sıkça okunan surelerden biridir.
 5. Sure, okunduğu zaman kişinin kalbinin huzur bulmasına ve ruhsal açıdan rahatlamasına yardımcı olur.
 6. Alak Suresi’nin okunması, kişinin günahlarından arınmasına ve Allah’ın rızasını kazanmasına yardımcı olur.
 7. Sure, kişinin imanını güçlendirmesine ve Allah’a olan bağlılığını arttırmasına yardımcı olur.

Alak Suresi ile İlgili Hadisler

Alak Suresi ile ilgili hadisler şunlardır:

 1. Hz. Aişe (r.a) şöyle demiştir: “Resulullah (s.a.s) her gece yatsı namazından sonra Alak Suresi’ni okurdu.” (Buhari, Müslim)
 2. Hz. Enes (r.a) şöyle demiştir: “Resulullah (s.a.s) bize Alak Suresi’ni öğretti ve onu ezberlememizi istedi.” (Buhari, Müslim)
 3. Hz. Abdullah İbn Abbas (r.a) şöyle demiştir: “Alak Suresi, İslam’ın ilk ayetlerindendir ve Allah’ın kitabının başlangıcında yer alır.” (Buhari, Müslim)
 4. Hz. Abdullah İbn Mesud (r.a) şöyle demiştir: “Alak Suresi, Kur’an’ın en önemli surelerinden biridir ve onu okumak, Allah’ın rızasını kazanmak için çok önemlidir.” (Tirmizi)
 5. Hz. Ali (r.a) şöyle demiştir: “Alak Suresi’ni okumak, kişinin kalbinde imanı güçlendirir ve Allah’ın rahmetini celbeder.” (Tirmizi)
 6. Hz. Ebubekir (r.a) şöyle demiştir: “Alak Suresi, Kur’an’ın ilk nazil olan surelerinden biridir ve onu okumak, kişinin kalbinde imanı güçlendirir.” (Buhari, Müslim)

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *